Terms of Use

Trang web này cho phép nhà xuất bản rút ngắn bất kỳ URL nào và kiếm thu nhập bằng cách chia sẻ URL rút gọn đó trên tất cả các nền tảng xã hội. Quảng cáo được hiển thị cho người xem trên đường đến URL đích của họ. Bằng cách sử dụng dịch vụ của trang web Kiemlua.net, bạn đồng ý rằng trang web bao gồm các quảng cáo trên các URL rút gọn là yêu cầu để trang web hoạt động.

Khi bạn đồng ý sử dụng dịch vụ Kiemlua.net, bạn cũng đã cam kết KHÔNG vi phạm các quy tắc sau:

  1. Tạo lưu lượng truy cập giả mạo/tự động dưới bất kỳ hình thức nào để vượt liên kết của bạn. Điều này sẽ khiến tài khoản của bạn tự động bị hệ thống của chúng tôi chấm dứt, khóa vĩnh viễn. Thao tác hệ thống của chúng tôi để đạt được lượt xem cũng không được phép. Bao gồm iframe, chuyển hướng, proxy, bot, vpn, trao đổi lưu lượng truy cập, lưu lượng email, lưu lượng PTC, hitleap, jingling, v.v.
  2. Tự nhấp vào URL rút gọn của bạn nhiều lần để tạo doanh thu. Chúng tôi có quyền không thanh toán cho doanh thu được tạo ra;
  3. Can thiệp vào các nhà xuất bản khác đang sử dụng dịch vụ của Trang web;
  4. Tạo nhiều tài khoản và tự ref. Mỗi người chỉ được phép sử dụng một tài khoản;
  5. Nội dung kích động lòng căm thù, phân biệt đối xử hoặc coi thường một cá nhân hoặc nhóm dựa trên chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, tôn giáo, khuyết tật, tuổi tác, quốc tịch, cựu chiến binh, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới, bản dạng giới hoặc các đặc điểm khác liên quan đến phân biệt đối xử hoặc khinh thường có hệ thống
  6. Nội dung của ma túy và dụng cụ tiêm chích ma túy bị cấm
  7. Bất kỳ nội dung nào khác bất hợp pháp, khuyến khích hoạt động bất hợp pháp hoặc vi phạm các quyền hợp pháp của người khác
  8. Sử dụng hệ thống máy chủ Proxy để ẩn hoặc giả mạo IP truy cập để trục lợi, tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn
  9. Phần mềm, tài liệu liên quan đến việc vi phạm luật bản quyền thiên niên kỷ (DMCA), liên kết của bạn sẽ bị khóa sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu từ DMCA
  10. Đối với người giới thiệu, bạn không được phép giới thiệu cho mình, chúng tôi sẽ khóa tài khoản người giới thiệu vĩnh viễn và không trả bất kỳ khoản thu nhập nào vì đây là hành vi vi phạm chính sách.